Verbindingske - het Terra Futura biertje van hoge gisting.

Beste medemens,

Onze kernwaarde 'Echt contact is wél de bedoeling' heeft er ons toe aangezet een symbool te ontwikkelen dat onze behoefte tot warm en menselijk contact perfect oproept en weergeeft. In het land bij uitstek van kwaliteitsbieren, zijn we daarbij al snel uitgekomen bij de creatie van een eigen label biertje.  En onze doelstelling om mensen en groeperingen met elkaar te verbinden, heeft ons snel een naam opgeleverd: het Verbindingske

Omdat het woord 'verbinding' meermaals en vooral gratuit gebruikt wordt de dag van vandaag, willen we benadrukken dat wij een verbinding willen faciliteren die gebaseerd is op onze 10 kernwaarden.

De zoektocht naar de verbinding in en met jezelf is daarbij vooraf waarschijnlijk de allerbelangrijkste. Je kunt pas ergens bijhoren wanneer je de verbinding met jezelf dagdagelijks ontdekt en hernieuwt.

Voor het etiket hebben we teruggegrepen naar een beeld dat aan de basis heeft gelegen van ons burgerplatform Terra Futura: het mycelium!

Een mycelium is een natuurlijk ondergronds netwerk van draden verbonden met paddestoelen, dat zich over grote afstand kan uitstrekken en verbinding maakt met de meeste planten.

 

Wij willen dat natuurlijke systeem van verbinding opnieuw mee helpen installeren tussen mensen, over grenzen heen.

De inkomsten die we uit de verkoop van dit biertje zullen genereren, worden aangewend om nieuwe warm-menselijke initiatieven op te starten rond onze 10 kernwaarden.

Wij hopen op u te mogen rekenen om deze warmhartige boodschap van verbinding in uw omgeving mee te helpen realiseren.

Dank jullie,
Vanwege Terra Futura.

Belangrijke bemerking : Omdat we het ge- of misbruik van alcohol niet willen promoten, geven we graag mee dat we aan een alcoholvrije variant aan het werken zijn. Alcoholmisbruik gaat namelijk in tegen onze kernwaarde rond de holistische gezondheidszorg.

Vandaar dat we deze slogan graag herhalen: Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Schol en op jullie gezondheid.

Geniet alvast van ons promo filmpje hieronder.

Promofilmpje bedacht en gemaakt door Dirk Theuns in samenwerking met café De Linde te Melsbroek.