Welkom op onze website www.terrafutura.be

Wij nodigen je uit om kennis te maken met ons Netwerk van Verbinding.

De aanleiding tot dit burgerplatform is de vaststelling dat er in de voorbije jaren al diverse burgerinitiatieven zijn ontstaan die ijveren voor een meer humane benadering van de samenleving, maar dat die meestal los van elkaar actief zijn of op slechts enkele deelaspecten van de samenleving inzoomen.

We geloven dat het daarom belangrijk is uit te zoomen en op zoek te gaan naar de grootste (gezonde) gemene deler. De Verklaring van de Universele Rechten van de Mens (1948) is daarbij de overkoepelende factor die alle mensen en alle groeperingen verbindt. De vrijheid, de verantwoordelijkheid en de zorg die deze vrijheid met zich meebrengt, dienen gehandhaafd en versterkt te worden. Een netwerk waarbij alle mensen zich verenigd, geborgen en gesteund voelen en zo kunnen meewerken aan de toekomstige wereld, is ons inziens de enige manier waarop wij de nationale en mondiale beleidsmakers tot een meer humaan beleid kunnen aanzetten.